Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
TK/AS