Uczestnicy koncentracji to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. ZA Puławy produkują m.in. nawozy azotowe i fosforowe oraz chemikalia.

Spółka Azoty-Adipol zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem i dystrybucją nawozów specjalistycznych m.in. azotanu potasu i azotanu wapnia.

Zobacz: UOKiK: Przedsiębiorstwo energetyczne naruszyło interesy konsumentów

W wyniku koncentracji ZA Puławy staną się właścicielem 85 proc. kapitału akcyjnego Adipolu.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na utworzenie ''Energo Strefy''

Zgoda UOKiK na przejęcie Home.pl