Jedna z zabronionych klauzul zastrzega m.in., że dyspozycję wypłaty transferowej można wydać wyłącznie w terminie 30 dni przed upływem okresu wypowiedzenia lub dniem wygaśnięcia umowy IKE. Tymczasem w opinii UOKiK, którą podzielił Sąd, konsument może dokonać wypłaty transferowej do końca obowiązywania umowy o prowadzenie IKE. Ponadto, pieniądze które pozostają na rachunku konsumenta w momencie wygaśnięcia umowy o IKE są obciążane podatkiem od którego konsument byłby zwolniony w przypadku dokonania wypłaty transferowej- podkreśla Urząd.

Zobacz: Sfinks pod kontrolą UOKiK

Sąd uznał za niedozwolone także dwa postanowienia zastrzegające, że, wypłata z rachunku IKE oraz transferowa może spowodować pomniejszenie w razie śmierci Oszczędzającego w okresie 12 miesięcy od dnia jej dokonania, gwarantowanej sumy ubezpieczenia o równowartość wypłaty transferowej. Zdaniem UOKiK, wypłata z rachunku IKE oraz wypłata transferowa nie mogą być podstawą do dokonania redukcji świadczeń ubezpieczeniowych, ponieważ należą do zdarzeń wynikających z umowy z ubezpieczycielem.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

SOKiK: Bank PKO BP stosował kluzulę niedozwoloną