Ustawa przewiduje wydłużenie z 12 miesięcy do 5 lat okresu, na jaki wydawany jest paszport dziecku, które nie ukończyło 5 lat. W tym celu zrównuje zasady wydawania paszportów małoletnim w wieku do lat 5 i małoletnim do 13 lat.

Co więcej przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku nie będzie wymagana jego obecność.

Zobacz: Wpisy dzieci w paszportach rodziców tracą ważność

Przypomnijmy, że do 2006 r. paszporty małych dzieci były ważne 10 lat. Od 2006 do 2010 r. okres ważności skrócony został do pięć lat. Z kolei od dwóch lat paszport małego dziecka jest ważny rok.

Nowe rozwiązanie jest zgodne z ustawodawstwami większości krajów europejskich, a podstawowym jej celem jest usunięcie ograniczeń w podróżowaniu dla rodzin z małymi dziećmi.

PS/źródło: KPRP

Zobacz także:

Jak uzyskać paszport dla dziecka

Nowe paszporty - bogatsze o trzy języki