Głównymi tematami obrad były strategie wyjścia z kryzysu, sytuacja gospodarcza i finansowa, finansowanie zmian klimatu oraz sytuacja na europejskich rynkach pracy.

Zdaniem ministrów finansów państw UE pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego są efektem wdrożenia ekspansywnej polityki fiskalnej w reakcji na globalny kryzys. Jednocześnie jest za wcześnie na wycofywanie się ze stosowania środków stymulujących wprowadzonych przez władze państw członkowskich. Zdaniem ECOFIN nadzwyczajne wsparcie powinno być stosowane do momentu, kiedy ożywienie gospodarcze będzie miało charakter trwały.

Sytuacja gospodarcza, stabilność finansowa i nadzór


Ministrowie finansów wysłuchali sprawozdania przewodniczącego ECOFIN ws. przebiegu i podjętych ustaleń posiedzenia przywódców G20 w Pittsburgu. Nieformalna Rada ECOFIN uznała, iż porozumienie osiągnięte na spotkaniu powinno zostać zrealizowane, zwłaszcza w zakresie ograniczeń premii i wynagrodzeń w sektorze finansowym.

Finansowanie zmian klimatu


Ministrowie Rady ECOFIN podkreślili kluczową rolę instrumentów ekonomicznych w niezbędnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ministrowie zachęcili Komisję Europejską do przedstawienia propozycji nowelizacyjnych w odniesieniu do Dyrektywy ws. opodatkowania produktów energetycznych oraz energii elektrycznej.

Sytuacja na europejskich rynkach pracy


Ministrowie finansów wyrazili zaniepokojenie dramatycznym wzrostem bezrobocia w całej Europie oraz podkreślili znaczenie ekspansywnej polityki fiskalnej dla złagodzenia wzrostu bezrobocia. Zdaniem szefów resortów krajów UE jednym z najlepszych sposobów utrzymania zatrudnienia jest stosowanie aktywnej polityki rynku pracy, m.in. przez oferowanie dopasowanego do potrzeb rynkowych systemu kształcenia i szkoleń.

W trakcie posiedzenia Rady ECOFIN minister finansów Jacek Rostowski udzielił wywiadów m.in. dla Reuters, Associated Press, Bloomberg oraz szwedzkiej telewizji TV4.
Nieformalne posiedzenia Rady ECOFIN odbywają się dwa razy w roku w celu omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania ministrów finansów i prezesów banków centralnych wszystkich państw UE i uzgodnienia pewnych wytycznych politycznych dla późniejszej współpracy na poziomie UE (w odróżnieniu od formalnych posiedzeń ECOFIN, nie są podejmowane na nich formalne decyzje). W spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Baku Odbudowy i Rozwoju, komisarze Komisji Europejskiej, a także zaproszeni przedstawiciele świata nauki i biznesu.

MF/AS