Pod koniec września 2009 roku liczba bezrobotnychwyniosła 1714,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%).

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 do 0,1 punktu) odnotowano w 13-tu województwach, najsilniejszy w województwie zachodniopomorskim (0,5 punktu).
Spadek wskaźnika natężenia bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) miał miejsce w dwóch województwach: lubelskim i opolskim. Jedynie w województwie lubuskim stopa bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie.
Liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%).
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2009 roku prawdopodobnie spowodowany był:
- rejestracją osób powracających do bezrobocia, po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce).
- rejestracją tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jednak z sondażu przeprowadzonego we wszystkich województwach wynika, że tylko w nielicznych z nich obserwuje się znacznie silniejszą niż rok temu rejestrację absolwentów m.in. szkół wyższych.


Oferty pracy


Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2009 roku wyniosła 87,1 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 8,2 tys. (o 10,4%).
Dla porównania we wrześniu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 105,3 tys. ofert, tj. o 6,5 tys. więcej niż w sierpniu 2008 roku (o 6,6%).
Względny (procentowy) wzrost liczby ofert pracy we wrześniu 2009 roku w porównaniu do sierpnia 2009 roku odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie opolskim (o 37,8%, tj. o 1,0 tys. ofert), podlaskim (o 32,9%, tj. o 0,7 tys. ofert) i podkarpackim (o 31,4%, tj. o 1,2 tys. ofert).
Spadek liczby ofert pracy miał miejsce w województwach: wielkopolskim (o 5,9%, o 0,4 tys. ofert), śląskim (o 3,1%, o 0,3 tys. ofert) i lubuskim (znikomy, bo o 0,3%, o 11 ofert).MPiPS/AS

Zobacz także:

Pomoc UE w walce z kryzysem

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2009 roku