Prewencja przemocy wobec dzieci jako element polityki, przyjazne przesłuchiwanie dzieci, pomoc online i pomoc telefoniczna dzieciom w kryzysie – to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszone na V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw".

Organizatorzy:

-Ministerstwo Sprawiedliwości RP

-Urząd mst Warszawy - Biuro Polityki Społecznej

-Fundacja Dzieci Niczyje

FDN/AS

Zobacz także:

Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych

Posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem