Z badań przeprowadzonych przez Pentor Research Interational, 30 %. Z pomocy biur podróży przy organizacji wypoczynku zamierzało skorzystać 10 %.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stale monitoruje rynek organizatorów turystyki. Efektem kontroli UOKiK-u jest 10 decyzji wydanych w ostatnim czasie przez Prezes UOKiK m.in. wobec: Api Travel, Biura Turystycznego Lena, Biura Turystycznego ZNP Logostour, Biura Podróży Tęcza, Pegas Touristik, Sports-Tourist oraz Selectours & Telemac

Wśród najczęściej pojawiających się zarzutów stawianym przedsiębiorcom pojawiły się stosowanie w umowach klauzul niezgodnych z prawem oraz naruszanie przepisów ustawy o usługach turystycznych.

Jedna z decyzji dotyczy praktyk biura podróży Triada. W toku postępowania Prezes Urzędu ustaliła, że Triada nie wywiązywała się z tych obowiązków w momencie podniesienia kosztów wyjazdu.

Operator turystyki informował o podwyższeniu ceny imprezy ze względu na wzrost kosztów transportu, uniemożliwiając konsumentowi odstąpienie od umowy z jednoczesnym zwrotem całej wpłaconej przez niego kwoty. Ponadto do przesyłanego swoim klientom pisma biuro nie dołączało żadnych dokumentów, które potwierdzałyby zasadność podniesienia ceny imprezy. Triada informowała jedynie, że podwyżka związana jest ze zwiększeniem cen przelotów przez przewoźnika lotniczego. Zgodnie z ustawą podnosząc cenę wycieczki biuro podróży musi przedstawić dokumenty, np. w postaci kopii odpowiednich pism, które będą uzasadniały wzrost kosztów naszego wyjazdu

Za stosowanie nieuczciwych praktyk Prezes Urzędu nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 4 231 179 zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.UOKIK/AS

Zobacz także:

UOKiK: Nieuczciwe praktyki bankowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o koncentracji przedsiębiorstw