Wśród postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych dotyczących edukacji znajdują się m.in.:

-podwyższanie ceny kursu, gdy zmniejszy się liczba uczestników czy wzrośnie inflacja,

-prawo do zmiany miejsca odbywania się zajęć i jednocześnie zatrzymania całej kwoty w przypadku rezygnacji uczestnika.

W sumie takich klauzul jest aż 194. Obecnie UOKiK prowadzi 5 postępowań odnośnie przedsiębiorców oferujących różne zajęcia dotyczących m.in. Centrum Kształcenia Optimum z Olsztyna, Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielne Koło Terenowe z Poznania czy Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor z Lublina.

W ostatnim czasie Prezes Urzędu wydała decyzję dotyczącą szkoły językowej Testing&Foreign Language Services (TFLS) z Warszawy. We wszczętym na podstawie skarg kursantów postępowaniu zakwestionowała postanowienia ograniczające prawo konsumenta do rozwiązania umowy. Jak ustalił Urząd szkoła językowa rezygnującym z kursu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie uniemożliwiała zwrot zapłaconych pieniędzy. Ponadto jeśli kursant za naukę płacił w ratach – po rezygnacji z nauki nadal musiał regulować opłaty mimo rozwiązania umowy. Zgodnie z prawem wypowiedzenie umowy możliwe jest w każdym momencie jej trwania. Ponadto UOKiK zakwestionował pobieranie przez szkołę wyższych niż dopuszcza prawo odsetek za nieterminowe regulowanie rat za naukę.. Szkoła językowa TFLS zastrzegła sobie prawo do pobierania odsetek w wysokości znacznie wyższej — 0,5 proc. za każdy dzień zwłoki, co w skali roku wynosi 182,5 proc. zaległej kwoty.

Na TFLS nałożono karę w wysokości 34 417 zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK/AS

Zobacz także:

SOKIK: Kara może być nieadekwatna do naruszeniaNiedozwolone postanowienia w umowach kredytowych BRE Banku