statystyki

Ustawa o rzecznikach patentowych-projekt

13.05.2010, 05:48; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:20
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych, przedłożony przez ministra gospodarki został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt nowelizacji ustawy zawiera rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do prawa unijnego. Chodzi o problemy dotyczące dopuszczenia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego na terytorium RP przez obywateli państw członkowskich. Osoby te powinny mieć poświadczone przez państwa macierzyste kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Ponadto ustawa precyzuje, że rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ponadto określono, że rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Nie może jednak występować w tym charakterze w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. W projekcie określono katalog zawodów, z którymi nie należy łączyć zawodu rzecznika patentowego. W wykazie tym nie uwzględniono radców prawnych i adwokatów, ponieważ zawody te nie kolidują z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ma prowadzić rejestr kancelarii patentowych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek handlowych. Rejestr będzie dostępny na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Za wpis do rejestru ma być pobierana opłata. Dopuszczono możliwość tworzenia spółek multidyscyplinarnych z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych innych niż rzecznik patentowy. Kancelarie mogą być prowadzone we wszystkich dopuszczalnych formach prawnych. W przypadku spółek kapitałowych wprowadzono zasadę, że większość udziałów i akcji, a także głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy i w organach nadzoru oraz większość członków zarządów spółek, będą stanowić rzecznicy patentowi. Według nowego prawa, przestaje istnieć obowiązek nieprzerwanego wykonywania zawodu rzecznika patentowego, co utrudniało odbywanie staży w kancelariach zagranicznych lub zagranicznych urzędach patentowych. Na rzeczników nałożono wymóg stałego doskonalenia zawodowego, a Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określi szczegółowe formy spełnienia ww. obowiązku. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, o wpis na listę rzeczników patentowych będzie mogła ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego, o uznanych tam kwalifikacjach zawodowych, która posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do reprezentowania interesów klientów przed polskimi organami administracji i sądami. Zagraniczny rzecznik patentowy będzie mógł świadczyć usługi transgraniczne na terenie Polski. Osoba, która po raz pierwszy zamierza świadczyć tego typu usługi, powinna złożyć w Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o takim zamiarze. Do oświadczenia niezbędne jest dołączenie pisma (w języku polskim) potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu w państwie macierzystym, dokument potwierdzający obywatelstwo oraz kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Do projektu wprowadzono ponadto przepisy regulujące nabór i przebieg aplikacji rzeczniowskiej. Kandydaci muszą zdać egzamin konkursowy, który przewiduje m.in. potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym.


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane