Zgłoszenia dobrych i złych praktyk będzie można przekazywać za pośrednictwem anonimowego formularza na stronie projektu www.informacjapubliczna.org.pl. Strażnicy z Lokalnych Grup Obywatelskich, będą weryfikować przedstawione zgłoszenia, a jury złożone z osób, które na co dzień zajmują się prawem do informacji oceni przedstawione praktyki, które zostaną następnie poddane pod głosowanie internautów.

Zgłoszenia praktyk można przesyłać do 30 czerwca 2010 roku.

ASHOKA/AS

Zobacz także:

Nagroda PACE przyznana

Nagroda PAN w dziedzinie prawa