Dotychczasowe przepisy określiły ten termin na 1 stycznia 2013 r. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem nowe warunki dotyczące umieszczania odpadów na składowiskach komunalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Zobacz:NIK: Dzikie wysypiska poważnym problemem

Ma to pozwolić zakończyć przedsiębiorcom niezbędne inwestycje w zakresie spalarni odpadów oraz regionalnych instalacji do ich przetwarzania. Dzięki temu w 2016 r. możliwe będzie w praktyce m.in. spalanie palnych frakcji odpadów komunalnych, zamiast ich składowania- podkreśla resort gospodarki.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu przekazane zostało do podpisu Ministra Środowiska.

PS/źródło:MG

Zobacz także:

UOKiK o rynku odpadów komunalnych

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku odpadów komunalnych