Austriacka spółka Post acht Beteiligungs świadczy usługi pocztowe w Europie.

Kolportaż Rzetelny z Krakowa prowadzi działalność w zakresie dystrybucji druków bezadresowych (np. ulotki). Przedsiębiorca jest kontrolowany przez Integer.pl, właściciela m.in. spółki Inpost.

Zobacz: UOKiK: Polanna naruszyła zbiorowe interesy konsumentów .

W wyniku koncentracji Post acht Beteiligungs przejmie kontrolę nad spółką KolportażRzetelny poprzez nabycie wszystkich udziałów w jego kapitale zakładowym.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na przejęcie Empiku

UOKiK planuje zmiany w prawie konkurencji