Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim zostaną wdrożone przepisy dyrektywy Komisji 2011/90/WE z 14 listopada 2011 r.

Zobacz: Uprawnienie stron jeśli sprzedawca jest spoza Polski

Zawiera ona dodatkowe kryteria niezbędne do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach.

Zobacz: Obowiązki przedsiębiorców w świetle ustaw konsumenckich

Zdaniem projektodawców, obecne przepisy nie oddają rzeczywistej sytuacji na rynku.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Kiedy konsument może odstąpić od umowy sprzedaży?

Zmiany w kredycie konsumenckim wchodzą w życie