Griffin Topco II (Luksemburg) należy do grupy funduszy typu private equity, na czele której stoi Oaktree Capital Group.

Natomiast Campagnie Immobiliere Luxembourgeoise (Luksemburg) wchodzi w skład grupy kapitałowej Immobel, która działa na rynku deweloperskim poza granicami Polski.

Zobacz: Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku węgla kamiennego

Wspólni przedsiębiorcy zajmą się m.in. realizacją inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Uczestnicy koncentracji będą posiadać jednakową liczbę udziałów w nowo powstałych spółkach.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie spółki Aldik Nova

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku sprzedaży wyrobów chemicznych

UOKiK wykrył zmowę na rynku ubezpieczeniowym