Szybsze procesy

Rząd jest na etapie przygotowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy, którego przyjęcie planowane jest na II kwartał 2012 r.

Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić i usprawnić postępowania.

Zobacz: Działania rządu w 2012 roku

Zmiany w procedurze karnej

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, których przyjęcie planowane jest na I kwartał 2012 r.mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: zmiany dotyczące uczestnictwa oskarżonego w rozprawie. Do tej pory uczestnictwo w rozprawie było jego obowiązkiem z kolei zmiany mają iść w kierunku zmiany obowiązku w uprawnienie.

Planowane jest także ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury czy wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego jakim jest zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej.

Zobacz: Prokuratur Generalny o zmianach w stanie spoczynku prokuratorów

Stan spoczynku sędziów i prokuratorów

Przyjęcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych i ustawy o prokuraturze planowane jest na I kwartał 2012 r. Obecnie trwa przygotowanie projektu w tym przedmiocie.

Dokument ma związek z zapowiedzianym przez premiera przeglądem uprawnień wynikających z przechodzenia w stan spoczynku prokuratorów i sędziów.

Zmiany będą dotyczyć m.in. wieku przechodzenia w stan spoczynku oraz stażu pracy uprawniającego do przechodzenia w stan spoczynku.

PS/źródło: KPRM

Zobacz także:

''Iustitia'' przeciwna zmianom regulacji dotyczących stanu spoczynku sędziów

Reforma systemu emerytalnego w expose premiera