Studium przeznaczone dla osób, które ukończyły przynajmniej wyższe studia zawodowe (uzyskały licencjat). Oferta jest kierowana w szczególności do pracowników administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości oraz firm prawnych. Program Studium realizowany jest w trakcie 160 godzin zajęć, które prowadzone są przez uznanych specjalistów z poszczególnych dziedzin z całej Polski, m.in.: prof. Jan Barcz, prof. Irena Boruta, prof. Cezary Mik, prof. Tomasz Pajor, prof. Tadeusz Skoczny, prof. Andrzej Szumański, prof. Anna Wyrozumska.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie od listopada do czerwca w piątki i w soboty. Na zakończenie studium uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studium podpisywane przez Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

UKSW/AS