Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa iż wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do polskiej procedury cywilnej zasługuje na uznanie, gdyż realizuje zgłaszany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka postulat informatyzacji sądów polskich oraz budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Również na uznanie zasługują założenia do wprowadzenia e.p.u., które zakładają, iż poprzez wprowadzenie projektowanych zmian możliwe będzie odciążenie polskich sądów, zwiększenie efektywności ich pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, wyeliminowanie wniosków z brakami formalnymi oraz szereg ułatwień natury technicznej dla przedsiębiorców i pełnomocników profesjonalnych (poprzez chociażby możliwość integracji ich systemów wewnętrznych z systemem e.p.u.).

HFPC/AS