Współorganizatorami Konferencji jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Patronat naukowy nad Konferencją objął prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny sprawować będzie Rzeczpospolita.

Konferencja ma na celu przedstawienie, omówienie oraz poddanie pod dyskusję propozycji zmian w prawie przygotowanych przez zespół Stowarzyszenia ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa, mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.

Przewidywany plan konferencji:

9.00 - 9.30 - konferencja prasowa: Prezes Irena Kamińska, rzecznik prasowy Bartłomiej Przymusiński, przewodniczący zespołu Jacek Przygucki;

09.45 - 10.00 - rejestracja gości i wydawanie identyfikatorów;

10.00 - 10.15 - przywitanie zaproszonych gości (Prezes Irena Kamińska);

Prowadzenie konferencji: Prezes Irena Kamińska oraz rzecznik prasowy Bartłomiej Przymusiński i Rafał Sikorski (pomoc w prowadzeniu).

10.15 - 11.15 - referaty członków Zespołu: Jacek Przygucki, Anna Adamska-Gallant, Małgorzata Kosicka, przedstawiciel stowarzyszenia referedarzy;

11.15 - 11.30 - przerwa kawowa

11.30 - 12.00 - wystąpienia przedstawicieli KRS,ORA, OIRP;

12.00 - 12.40 - prelekcje:

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński - Ustrój sądów i pozycja wymiaru sprawiedliwości

prof. dr hab. Andrzej Marek - Prawo karne materialne;

12.40 - 13.15 - dyskusja (wolne wystąpienia i repliki);

13.15 - 13.45 - przerwa obiadowa;

13.45 - 14.30 - prelekcje:

SSN Wiesław Kozielewicz - Prawo karne procesowe

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Jakubecki - Prawo cywilne procesowe;

14.30 - 14.35 - zapowiedź referatu sędziego Johna McClellana Marshalla;

14.35 - 15.05 - wystąpienie sędziego Johna McClellana Marshalla;

15.05 - 15.45 - dyskusja oraz jej podsumowanie - SSA Marek Celej;

15:45 - 15:50 - zamknięcie konferencji - Prezes Irena Kamińska;

15:50 - 16:15 - spotkanie końcowe.

IUSTITIA/AS

Zobacz także:

Wymiar sprawiedliwości w opinii Polaków

Zawody prawnicze w opinii Polaków