Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku niezaliczenia testu kandydat nie będzie mógł już ponownie do niego przystąpić w ramach jednego postępowania.

Projekt przewiduje również inne zmiany w zasadach przeprowadzania kwalifikacji. Zgodnie z nowymi regulacjami zwiększy się liczba punktów zdobywanych przez kandydata do służby w Policji podczas postępowania kwalifikacyjnego, jeśli ukończył on szkołę ponadgimnazjalną o profilu policyjnym.

Projekt zakłada także, że w przypadku, kiedy kandydat oszukiwał podczas testu wiedzy, będzie można przyznać mu punkty ujemne. Ponadto do roku skrócona zostanie ważność pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w ramach danego postępowania.

Jak uzasadnia resort, zmiana podyktowana jest potrzebą przyjmowania do służby osób o wysokim poziomie sprawności fizycznej oraz przyspieszenia procedury postępowania.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

NIK krytycznie o szkoleniach służb mundurowych