Korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, GIODO analizuje postanowienia regulaminu dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu.

Ostateczna ocena zgodności nowego regulaminu z zasadami ochrony danych osobowych możliwa będzie po dokładnym zbadaniu sprawy- komentuje GIODO.

GIODO zaznacza, że jeżeli użytkownicy uznają, że w regulaminie korzystania z usług znajdują się postanowienia niedozwolone, powinni zwrócić uwagę na ten fakt dostawcy usług, a gdy nie przychyli się on do przedstawionego stanowiska, mogą wystąpić do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za niewiążące.

GIODO informuje, iż w tym celu mogą skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, którzy - zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - zapewniają bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także mogą wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

PS/GIODO