Krajowy Fundusz Kapitałowy jest utworzoną na mocy ustawy spółką akcyjną, która za pośrednictwem funduszy kapitałowych, wspiera działających w Polsce małych i średnich przedsiębiorców o wysokim potencjale innowacyjności i rozwoju.

Transakcja jest efektem, zorganizowanego przez KFK, konkursu na stworzenie tego rodzaju funduszu. Wybrano ofertę spółek Zernike Meta-Ventures oraz Ingenium Asset Management należących do sektora usług finansowych.

Zobacz: Zabawki pod kontrolą UOKiK

W wyniku koncentracji powstanie fundusz kapitałowy pod nazwą Zernike Meta-Ventures Ingenium Poland, który zajmie się dokonywaniem inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty rozwojowe m.in. zwiększających swoje moce produkcyjne w różnych sektorach gospodarki np. ochrona zdrowia, nauki biologiczne, technologie informacyjno-komunikacyjne. Udziałowcami Zernike Meta-Ventures Ingenium Poland zostaną KFK oraz pozostali uczestnicy transakcji.

Zobacz: UOKiK: Asseco Poland ma zgodę na przejęcie Centrum Informatyki Zeto

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Sonneveld Group ma zgodę na przejęcie dwóch spółek

Zgoda UOKiK na przejęcie spółki Raiffeisen Agro-Technika