statystyki

Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

03.03.2009, 05:44; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:16
Zgodnie ze statystykami Trybunału Sprawiedliwości czas trwania postępowań prejudycjalnych w roku 2008 był najkrótszy od 20 lat, pomimo stałego wzrostu spraw wnoszonych do sądu wspólnotowego.

Statystyki sądowe za 2008 r. z jednej strony wykazują bardzo istotne skrócenie czasu trwania postępowań prejudycjalnych w porównaniu z ubiegłymi latami, a z drugiej strony - stałą tendencję wzrostową liczby spraw wnoszonych do sądu wspólnotowego. Pod względem czasu trwania postępowania w 2008 r. nastąpiła znaczna zmiana. Czas rozpatrywania odesłań prejudycjalnych wynosi średnio 16,8 miesiąca, czyli o 3 miesiące krócej niż w 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2008 r. 567 spraw. Wpłynęły do niego 592 nowe sprawy, przewyższając nawet liczbę 580 nowych spraw wniesionych w 2007 r., która była największa w całej historii Trybunału. Liczba spraw w toku z końcem 2008 r. jest praktycznie identyczna, jak w ubiegłych latach. Poprawę skuteczności rozpoznawania spraw Trybunał zawdzięcza nie tylko przeprowadzonym w ostatnich latach reformom swoich metod pracy, lecz również wykorzystaniu w szerszym zakresie rozmaitych rozwiązań proceduralnych, z których może on skorzystać w celu przyspieszenia rozpoznawania niektórych spraw, w tym zwłaszcza pilnego trybu prejudycjalnego, trybu przyspieszonego, postępowania uproszczonego oraz możliwości orzekania bez opinii rzecznika generalnego. W 2008 r., czyli w pierwszym roku stosowania nowo wprowadzonego pilnego trybu prejudycjalnego, o jego zastosowanie wnioskowano w 6 sprawach, a wyznaczona w tym celu izba uznała, że 3 spośród nich spełniają wymagane warunki. Nowe przepisy dotyczące pilnego postępowania prejudycjalnego pozwoliły na to, by Trybunał zakończył w 2008 r. wspomniane sprawy w szczególnie krótkim terminie, wynoszącym około 2 miesięcy. Sąd Pierwszej Instancji Sąd rozstrzygnął w 2008 r. 605 spraw, co daje wzrost o 52% w porównaniu z rokiem 2007, przy czym liczba rozpraw, które odbyły się w 2008 r. podwoiła się i wyniosła 341 w porównaniu ze 172 w 2007 r. Z kolei średni czas trwania postępowania skrócił się do 24,5 miesiąca z 27,7 miesiąca w 2007 r. Wobec stałego wzrostu liczby spraw i związanych z nim zaległości Sąd wprowadził nowe rozwiązania w zakresie szczegółowych zasad pracy, organizacji i działania na wszystkich szczeblach, na których prowadzone są sprawy. W roku 2009 Sąd będzie musiał czynić dalsze wysiłki w tym kierunku i zamierza w większym stopniu skorzystać na tym, że wprowadzone reformy znajdą zastosowanie w pełni. Ubiegły rok był bowiem wyjątkowy nie tylko pod względem spraw zakończonych, lecz również nowo wniesionych: w 2008 r. wpłynęło 629 spraw, w porównaniu z 522 sprawami w 2007 r. i 432 w 2006 r. Nieco wzrosła liczba spraw w toku: wynosi 1 178 spraw, w porównaniu z 1 154 sprawami w 2007 r. Może to grozić wydłużeniem czasu rozpoznawania spraw. W obliczu postępujących stale zmian w zakresie wnoszonych do Sądu spraw, potrzebna będzie głębsza refleksja na temat metod i środków, w szczególności strukturalnych, które sprawią, że Sąd będzie mógł nadal zagwarantować, w interesie stających przed nim podmiotów, wysoką jakość rozpatrywania spraw przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania postępowania. Sąd do spraw Służby Publicznej Liczba nowych skarg, w 2008 r. wynosząca 111, zmalała po raz pierwszy od dziesięciu lat. Warto zauważyć, że liczba ta jest znacznie mniejsza od liczby 157 spraw wniesionych w 2007 r. W 2008 r. Sąd zakończył 129 spraw. Bilans spraw zakończonych i nowych jest zatem pozytywny, co sprawiło, że po raz pierwszy od chwili utworzenia Sądu liczba spraw w toku nieco spadła: do 217 w 2008 r., w porównaniu z 235 w 2007 r. Średni czas trwania postępowania wynosi 17 miesięcy, co oznacza jego niewielkie wydłużenie w stosunku do 2007 r. W 2008 r. Sąd nie ustawał również w wysiłkach zmierzających do spełnienia postulatu prawodawcy, by wspierać polubowne rozstrzyganie sporów na wszystkich etapach postępowania.


Pozostało 2% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane