Wicepremier Waldemar Pawlak, który wziął udział w przedsięwzięciu poinformował, że Polska stała się pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej 25 września br . Członkostwo w Agencji daje Polsce także możliwość bardziej efektywnego oddziaływania na procesy zachodzące na rynku energetycznym.

Wicepremier przypomniał, że Polska od dłuższego czasu aktywnie uczestniczyła w pracach MAE. – Jedną z ostatnich inicjatyw Agencji było spotkanie w Jeddah w Arabii Saudyjskiej, poświęcone gwałtownym wzrostom cen ropy naftowej na światowych rynkach – poinformował. Na szczycie z udziałem największych producentów i konsumentów ropy naftowej podjęto decyzję o zwiększeniu produkcji i podaży na rynku, co spowodowało istotne ograniczenie cen.

Szef resortu gospodarki zapewnił również, że od przyszłego roku nie zostanie podwyższona akcyza na LPG.

Stanowisko Polski było również przedmiotem dyskusji Rady UE ds. Konkurencyjności 25 września br. Wiceprzewodniczący Verheugen podziękował Polsce za wskazanie problemu związanego z brakiem mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wzrostem cen energii i innych niebezpieczeństw związanych z przyjęciem pakietu. - Pan Verheugen obiecał, że podczas prac KE będzie zwracał uwagę na konieczność przyjęcia odpowiednich rozwiązań, w szczególności dla przemysłów energochłonnych – poinformował wiceminister Korolec.

Stanowisko Polski spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem reprezentantów wielu państw.

Wiceminister zapewnił również, że Polska nie rezygnuje z przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego i nie wycofuje się z założonych w tym obszarze celów. – Jednak naszym zdaniem, elementy dotyczące stabilizacji cen i konkurencyjności gospodarki europejskiej po 2013 r. i 2020 r., muszą już w tej chwili być brane pod uwagę - podsumował.

MG/KZ