Jak poinformował RPO ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich praw wyborczych. W zdecydowanej większości są to osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. W opinii RPO w celu zapobieżenia tej negatywnej statystyce, kluczowe wydaje się upowszechnienie informacji o tzw. alternatywnych metodach głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Przepisy Kodeksu wyborczego przewidują możliwość głosowania przez pełnomocnika lub głosowania korespondencyjnego dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyborcy niewidomi i słabowidzący będą mogli zagłosować przy pomocy nakładek z opisem w alfabecie Braille'a.

Dostosowanie lokali

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Wyborczym, podczas najbliższych wyborów w każdej gminie co najmniej 1/5 spośród wszystkich lokali wyborczych musi być dostosowana do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. Władze samorządowe są zobowiązane do zweryfikowania stanu technicznego lokali obwodowych komisji wyborczych przed umieszczeniem ich na liście lokali przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami.

W opinii RPO w szczególności gruntownego przeglądu wymagają podjazdy i windy dla takich osób. Ponadto wskazane jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego na terenie gminy, jak również istnieje obowiązek spopularyzowania wiedzy o nowelizacjach i aktualnym stanie prawa wyborczego - uważa Rzecznik.

Teoria a praktyka

Jednak z kontroli przeprowadzonej w ub. roku przez pracowników Biura RPO wynika, że ok. 1/3 lokali oznaczonych jako dostosowane do potrzeb niepełnosprawnego wyborcy, w praktyce nie spełniało określonych prawem wymagań.

W związku z powyższym RPO zwróciła się prośbą do wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich miast o dołożenie starań, aby w czasie wyborów 9 października 2011 roku wszyscy obywatele mogli skorzystać ze swoich praw wyborczych.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

Głosowanie przez pełnomocnika

Zmiany w prawie wyborczym weszły w życie