Konsultacje obejmują:

  • zarządzanie ruchem internetowym pod kątem neutralności sieci (potencjalne problemy związane z niektórymi formami zarządzania ruchem internetowym oraz analiza nowych przepisów pakietu telekomunikacyjnego),  • zezwolenie dostawcom Internetu na przyjęcie niektórych praktyk w zakresie zarządzania ruchem,  • przyznanie pierwszeństwa niektórym rodzajom ruchu internetowego oraz potencjalne problemy wynikające z takich praktyk zarządzania ruchem (m.in. krzywdzące skutki dla użytkowników),  • czy poziom konkurencji między poszczególnymi dostawcami usług internetowych oraz wymogi przejrzystości wynikające z nowego pakietu telekomunikacyjnego są wystarczające, aby proces poszerzania oferty dla klientów przebiegał bez potencjalnych zakłóceń?  • czy UE powinna podejmować dalsze działania, aby zapewnić obiektywne zasady funkcjonowania rynku internetowego? Czy inicjatywę w tym zakresie należy pozostawić podmiotom z branży?  • aspekty techniczne i gospodarcze, jakość usług oraz rozważania na temat zmniejszenia wolności w Internecie.

Termin „neutralność sieci” oznacza podejście polegające na równym traktowaniu wszystkich danych w internecie, niezależnie od ich pochodzenia czy przeznaczenia. Ogólnie rzecz ujmując, oznacza to, że użytkownicy internetu powinni mieć dostęp do wybranych przez siebie treści lub aplikacji.

PS/UKE