Imprezy piknikowe będą się odbywać na dziedzińcu oraz w pomieszczeniach budynku Polskiej Akademii Nauk z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Jest on uroczyście obchodzony od 2007 roku, a celem imprezy jest pokazanie osobom w każdym wieku – od dzieci po starszych - w lekkiej i rekreacyjnej formie pracy archiwistów i ich szerokich możliwościach archiwizacji we współczesnym świecie.

Archiwum Senatu będzie się wystawiało wraz z Archiwum Sejmu w Sali im. Staszica. Pokażemy ulotki i plakaty wyborcze a także fotografie przedstawiające odrodzenie Senatu po wyborach 4 czerwca 1989 roku. Zdjęcia dokumentują pierwsze obrady izby, które odbywały się w Sali Kolumnowej Sejmu, oraz budowę obecnej sali posiedzeń Senatu. Prezentowane będą też dokumenty pochodzące z I kadencji odrodzonego Senatu.

Kolejna kolekcja fotografii zaprezentuje ważne wizyty zagraniczne senatorów oraz znaczących gości ze świata w Senacie - takich jak Dalajlama, cesarz Japonii czy sekretarz generalny ONZ.

W gablotach zaprezentowane zostaną pamiątki po senatorach II RP – przedwojenne medale, legitymacje, pisma itp. Pokażemy także miniaturę laski marszałkowskiej wraz z aktem przekazania insygniów władzy marszałkowi Senatu. A także medale wybite na rocznice odrodzonego Senatu i znaczki senatorskie kolejnych kadencji.

Podczas Pikniku Archiwów odbędą się również ciekawe prelekcje – np. Magdaleny Masłowskiej “Poszukiwania genealogiczne na przykładzie pamiętnika Toli Czerniejewskiej” czy Macieja Rydla “Dwór – polska tożsamość” – oraz prezentacje komputerowe. Odbędzie się też pokaz produkcji papieru i wykład o recyklingu. Pokaz drukarstwa i sprzedaż papeterii okolicznościowej z Fryderykiem Chopinem, a także konkurs z nagrodami na temat ulicy Krakowskie Przedmieście. Można też będzie zasięgnąć porad, np. gdzie i jak poszukiwać dokumentacji do celów emerytalno-rentowych. Goście będą słuchać włoskiego śpiewaka Matteo Mazzukki oraz zespołu wokalnego “Imprevisti”.

Na dziedzińcu pałacu otwarta zostanie kawiarnia, restauracja z grillem, a także stoiska z żywnością kuchni węgierskiej, polskimi łakociami, książkami, kosmetykami, biżuterią.

Inicjatorami pikniku są Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Współorganizatorami: Archiwum Sejmu i Archiwum Senatu, Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, Archiwum Państwowe m.st.W-wy, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Zamku Królewskiego, Archiwum Urzędu m.st. W-wy, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych, Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Podróży Travpol, Galeria Steel Forest, Archiwum Akademii Medycznej, Zespół Szkół nr 18.

SRP/AS