W czasie spotkania ministerialnych delegacji, strona hiszpańska przedstawiła także projekt nowego instrumentu prawnego o roboczej nazwie - Europejski Nakaz Ochrony
Delegacja polska nie tylko poparła założenia projektu, ale także zgodziła się zostać współinicjatorem tej inicjatywy na forum Rady Unii Europejskiej.
Dzięki Europejskiemu Nakazowi Ochrony organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości państw – członków Unii Europejskiej będą mogły wzajemnie się informować o zaistniałych ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa pokrzywdzonych i np. możliwości zastosowania środków ochrony, takich jak zakaz zbliżania się sprawców do ofiar. Zapewni to ofiarom skuteczniejszą ochronę przed próbami ponownych ataków ze strony sprawców przestępstw.

- Można powiedzieć, że nasz wspólny hiszpańsko-polski projekt idealnie wpisuje się w wyznaczane przeze mnie priorytety Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli wszechstronną pomoc ofiarom przestępstw. Dzięki Europejskiemu Nakazowi Ochrony wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych, nakierowanych na pomoc ofiarom przestępstw, niezależnie od miejsca ich pobytu w krajach Unii Europejskiej, stanie się możliwe – powiedział w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski.

W trakcie konsultacji Ministrowie Sprawiedliwości omówili również m.in.: propozycje możliwości przeprowadzenia zbiorczych konwojów osób wydawanych w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania z terytoriów Unii Europejskiej na pokładach samolotów wojskowych, przyszłość wymiaru sprawiedliwości w kontekście prac nad Programem Sztokholmskim oraz rozporządzenia w sprawie dziedziczenia i testamentów.

MS/ASZobacz także:

Uznanie jurysdykcji ETS