Była to już czwarta konferencja na temat najważniejszych problemów dziecięcych, odbywająca się – z okazji 20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka i 10-lecia istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka – w ramach cyklu „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”.

Dyskusję o problemie przemocy wobec najmłodszych otworzyło wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W dalszej części głos zabrali także Kurator Oświaty w Opolu Halina Bilik, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Bogdan Klimek oraz przedstawiciel Prezydenta miasta Opole.
Uczestnikom konferencji program artystyczny zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu, a debatę na temat praw i wolności dziecka – młodzież z opolskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Poruszone w trakcie debaty problemy – m.in. kwestię przemocy rówieśniczej – komentowali Rzecznik Praw Dziecka, Opolski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji oraz Anna Kuczak z Amnesty International.
Sesję naukową konferencji poprowadził dr Piotr Sikora, prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Obok Rzecznika Praw Dziecka wzięli w niej udział: Halina Bilik („Świadomość praw i wolności człowieka wśród dzieci”), Barbara Łagoda z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu („Wyjaśnienie specyfiki zjawiska przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej) wobec dzieci”), prof. dr hab. Zenon Jasiński z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego („Przemoc międzyrówieśnicza w badaniach opolskich pedagogów”), Joanna Winiarska z Fundacji La Strada („Prostytucja, pornografia i handel dziećmi”), kom. Katarzyna Szawdylas–Wasilewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu („Przemoc instytucjonalna wobec dzieci”), kom. Iwona Żurawska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu („Zadania policji w zakresie przestrzegania praw dziecka”) oraz Jakub Śpiewak, Prezes Fundacji Kidprotect.pl („STOPPEDOFILOM.PL – Milczenie nie jest złotem”). Równolegle odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne dla licealistów oraz zajęcia na temat bezpiecznego użytkowania Internetu.
Konferencja w Opolu została zorganizowana we współpracy z Wojewodą Opolskim, Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Komendą Wojewódzką Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym oraz Amnesty International.


RPDz/AS