Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów uzupełniających i wykonawczych w stosunku do przepisów regulacji wspólnotowych (rozporządzeń) ustanawiających postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Zakresem rozporządzeń objęte są zarówno sytuacje, w których sąd polski prowadził będzie postępowanie uregulowane w rozporządzeniach, ale również sytuacje, w których wykonaniu podlegać będzie orzeczenie wydane w tych postępowaniach przez sąd innego państwa. Ustawa reguluje kwestię właściwości sądu, kompetencji referendarzy sądowych, przeprowadzenia niektórych dowodów, wystawianie określonych zaświadczeń, jak i opłaty sądowe.

Skutkiem zmian jest również zmniejszenie kosztów procesowych, oraz automatyczne uznawanie wyroków sądów zagranicznych.

(Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1571)/AS

Zobacz także:

Zaczynają obowiązywać zmiany w k.p.k.

Do 20 tys. zadośćuczynienia za przewlekłość