W spotkaniu wziął udział Prokurator Generalny Andrzej Seremet, a także przedstawiciel Polski w Eurojust - Mariusz Skowroński i Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Generalnej - Zbigniew Górszczyk.
Forum Konsultacyjne było okazją do dyskusji na temat promowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz opracowania wspólnych rozwiązań dotyczących zagrożeń poważną i zorganizowaną przestępczością, do których należy zaliczyć handel ludźmi, przemyt narkotyków, terroryzm, oszustwa i inne przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE.
W czasie obrad przyjęto również, że do zadań Forum należy udział w inicjatywach legislacyjnych Unii dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i ocena doświadczeń wynikających ze stosowania instrumentów międzynarodowej współpracy pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości.
PS/źródło: PG
Zobacz także:

Program wymiany sędziów i prokuratorów

Kolejni kadencyjni prokuratorzy powołani

Memorandum w sprawie prokuratorskiej współpracy Polski i Rosji podpisane