Urząd zakwestionował praktyki Euromark Polska - dystrybutora i sprzedawcy odzieży turystycznej i wspinaczkowej marki Alpinus i Campus, oraz partnerów handlowych spółki.

Niedozwolona praktyka polegała na ustaleniu między przedsiębiorcami cen odsprzedaży wybranych produktów w wysokości nie niższej niż określone przez Euromark Polska.

Na skutek zakwestionowanej praktyki dystrybutorzy spółki zostali pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania cen odsprzedaży jej produktów i oferowania towarów po cenach korzystniejszych niż narzucone w cennikach.

Zobacz: UOKiK wykrył zmowy cenowe na rynku usług turystycznych

Spółki zaprzestały stosowania kwestionowanej praktyki. W trakcie postępowania Euromark wyraził chęć współpracy z UOKiK – prosząc jednocześnie o objęcie go programem leniency. Ponieważ w trakcie postępowania spółka przedstawiła istotne dowody, Prezes UOKiK obniżyła o połowę karę pieniężną, nakładając na Euromark Polska obciążenie w wysokości 42 429 zł. Na pozostałych uczestników Prezes UOKiK nałożyła łączną karę w wysokości 16 352 zł.

Za niedozwoloną praktykę ukarani zostali przedsiębiorcy:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Arpis” z Olsztyna: 6437 zł,

2. „Millenium Sport” z Bielska-Białej, kara 1229 zł,

3. Firma Handlowa „Presto” z Pałecznicy, kara 7470 zł,

4. Tandem Zieliński i Spółka - z Tarnowa, kara 1216 zł.

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK skontrolował umowy o karty płatnicze

Polkomtel zapłaci 130 mln zł za uniemożliwienie kontroli UOKiK