Przedmiotowe materiały obejmują około 1000 kart, zawierających m.in. protokoły przesłuchania świadków, protokoły oględzin przedmiotów zabezpieczonych na miejscu katastrofy i protokoły z identyfikacji ciał ofiar katastrofy

Jednocześnie Prokuratura Generalna poinformowała, że prokuratorzy przy udziale gen. bryg. Zbigniewa Woźniaka- Zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego przeprowadzili ponowne oględziny miejsca katastrofy samolotu, w wyniku których nie ujawniono dodatkowych dowodów.

Jednakże Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadząca śledztwo w przedmiotowej sprawie skierowała do prokuratury rosyjskiej kolejny uzupełniający wniosek o pomoc prawną, w którym zwraca się m.in. o przeprowadzenie uzupełniających oględzin miejsca katastrofy z wykorzystaniem metod archeologicznych i geofizycznych z udziałem specjalistów z zakresu archeologii i geofizyki (treść wniosku dostępna pod adresem- http://www.npw.gov.pl/491-49db287058770.htm)

Ponadto Prokuratura Generalna informuje, że poszerzono skład zespołu prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzących przedmiotowe śledztwo o kolejnych trzech prokuratorów, co ma związek z przystąpieniem do przesłuchiwania członków rodzin ofiar katastrofy oraz trwającymi przesłuchaniami przedstawicieli organów i instytucji biorących udział w przygotowaniu i organizacji lotu na uroczystości w Katyniu. Nadal trwają badania telefonów komórkowych zabezpieczonych na miejscu katastrofy. Trwa również opracowywanie opinii fizykochemicznej w oparciu o próbki z elementów ubrań ofiar katastrofy

PG/AS