Sąd Najwyższy stwierdził, że warunkiem istnienia w obrocie prawnym wyroku jako dokumentu procesowego jest sporządzenie go na piśmie, a następnie publiczne ogłoszenie. Zgodnie bowiem z art. 412 k.p.k. po ukończeniu narady sąd niezwłocznie sporządza wyrok na piśmie, a następnie po jego podpisaniu przewodniczący ogłasza go publicznie (art. 418 § 1 in princ. k.p.k.).

Zobacz: SN: Aplikant adwokacki posiada status obrońcy

SN podkreśla także, że w doktrynie wskazuje się, że niedopuszczalne jest ogłoszenie jako wyroku rozstrzygnięcia, którego treść uzgodniono, ale którego nie sporządzono i nie podpisano. Z tego względu, gdy wyrok nie został sporządzony na piśmie, to nie może zostać skutecznie ogłoszony w inny sposób niż przez odczytanie jego pisemnej sentencji. W konsekwencji nie powstaje wyrok w znaczeniu procesowym, co powoduje, że nie może zostać zaskarżony w drodze środków odwoławczych.

Zobacz: SN orzekł w sprawie pełnomocnictwa w procesie

Sąd Najwyższy podkreślił także, że w przywołanej sprawie, rozprawę główną należy prowadzić od początku. Zważywszy jednak, że sędzia, który rozpoznawał sprawę, przekazał oskarżonemu treść podjętej decyzji co do rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu, to na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. powinien ulec wyłączeniu od ponownego jej rozpoznania- uważa SN.

PS/źródło:SN

Zobacz także:

SN: Istnieje obowiązek rejestracji prasy internetowej

SN: Prokurator w stanie spoczynku nie może być posłem