Głównymi tematami dyskusji były przygotowania do zbliżającego się szczytu państw G-20, który odbędzie się 24-25 września 2009 roku w Pittsburghu oraz kwestie związane z przygotowaniami do konferencji klimatycznej w Kopenhadze.

Przed szczytem G-20 Rada Europejska zajmie się sprawami nadzoru i regulacji rynków finansowych, rolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), a także stanem negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Szefowie delegacji omówią również aktualną sytuację gospodarczą.

Polska stoi na stanowisku, że podejmowane działania antykryzysowe powinny być zgodne z regułami wolnego rynku i wsparte konsekwentną realizacją reform strukturalnych. Wprowadzenie nadzoru i regulacji na rynkach finansowych powinno być okazją do wzmocnienia zasad ładu korporacyjnego i zapewnienia pełnej przejrzystości w instytucjach sektora finansowego. Natomiast reforma MFW – zdaniem Polski – powinna mieć charakter pakietu zmian w powiązanych ze sobą obszarach działalności funduszu, co pozwoli MFW pełnić rolę globalnej instytucji regulacyjnej. Jednocześnie Polska opowiada się za zwiększeniem obecności Banku Światowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

KPRM/AS

Zobacz także:

Odbyła się konferencja z udziałem Richarda Susskinda