Rzecznik Praw Obywatelskich-dr Janusz Kochanowski w swoim piśmie zwróciła się z prośbą o składanie przygotowanych projektów aktów prawnych dotyczących sposobu traktowania i praw osób pozbawionych wolności, przebywających w miejscach zatrzymań, m.in. jednostkach penitencjarnych, jednostkach dla nieletnich, szpitalach psychiatrycznych.

Na mocy uchwały Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości przekazał funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Rzecznikowi Praw Obywatelskich..

RPO/AS

Zobacz także:

RPO w sprawie ochrony płodu ludzkiego

Brak opieki medycznej w więzieniach-konferencja prasowa »