W grudniu ubiegłego roku Senat zgłosił projekt nowelizacji, który zakładał zmianę nie tylko zakwestionowanych przez TK przepisów, ale również wprowadzał szereg zmian do całej ustawy.

W nowelizacji zaproponowano, aby samorządy, a nie minister zdrowia, określały opłaty za pobyt w izbach wytrzeźwień i by opłata ta zapewniała pokrycie całkowitych kosztów pobytu 1 osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności placówki. Określono jej wysokość maksymalną na 300 zł (obecnie 250 zł).

Zobacz: TK: Wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień niekonstytucyjna

Ponadto wprowadzono nowe przepisy dotyczące stosowania wobec osób przyjętych do izby wytrzeźwień środków przymusu bezpośredniego, w tym m.in. przymusowego podania produktu leczniczego. Zgodnie z nowelą, kontrola stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, musi nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego. Następnie stan zdrowia takiej osoby musi być sprawdzany co 15 minut.

Komisja senacka zaproponowała poprawkę dotyczącą wykreślenia z nowelizacji możliwości stosowania w izbach wytrzeźwień środków przymusu bezpośredniego przewidzianych w innych przepisach. Jednak na posiedzeniu plenarnym Senat nie przyjął tej poprawki.

PS/źródło:Senat RP

Zobacz także:

TK:Regulacje dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodne z konstytucją