Prezydent Bronisław Komorowski wyraził poparcie dla idei wprowadzenia systemu kompleksowej pomocy prawnej dla wszystkich potrzebujących.

W opinii Prezydenta, z bezpłatnej pomocy prawnej powinny móc korzystać przede wszystkim „osoby o niskim statusie materialnym” oraz w szczególnych sytuacjach życiowych. W dalszej części spotkania, Prezydent doprecyzował, że przez osoby w szczególnych sytuacjach życiowych rozumie niektóre kategorie osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych i ofiary przemocy w rodzinie. Prezydent RP, Bronisław Komorowski, opowiedział się również za objęciem nieodpłatną pomocą prawną uchodźców przybywających do Polski.

Prezydent poparł postulowaną od wielu lat koncepcję bezpłatnej pomocy prawnej, nie tylko na etapie sądowym ale też pozasądowym. Jej adresatem byłyby osoby w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które nie mogą sobie pozwolić na uiszczanie opłat sądowych i należności za pomoc prawną z własnych funduszy. Osoby takie powinny mieć prawo do bezpłatnej pomocy, przynajmniej w postaci porady lub opinii prawnej, a także nawet do reprezentacji przez adwokata, radcę prawnego czy radcę podatkowego, w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed organami władzy publicznej.

W dyskusji na temat przyszłego systemu ścierają się dwie koncepcje. Według jednej z nich, należy podjąć prace nad kompleksowym ustawowym uregulowaniem pomocy prawnej zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Druga koncepcja to szybkie wprowadzenie przepisów tylko o pozasądowej pomocy prawnej. Dziś istnieją już bowiem prawne gwarancje do sądowego pełnomocnika opłacanego przez państwo, zaś spora rzesza obywateli potrzebuje fachowej pomocy, zanim ich sprawy znajdą swój finał w sądzie.

RO/ źródło: adwokatura.pl

Zobacz także:

Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników

Radcy prawni pro publico bono czyli niebieski parasol 2011