Podstawowym celem Porozumienia jest budowa koalicji na rzecz edukowania dzieci, ich rodziców i opiekunów o zagrożeniach mogących wynikać z korzystania z Internetu oraz o sposobach na ich eliminowanie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Michał Serzycki, przyłączając się do grona sygnatariuszy udzielił tej inicjatywie poparcia, zwłaszcza że wpisuje się ona w dotychczasowe działania edukacyjne obywateli, które GIODO uczynił jednym ze swoich priorytetów.

Zwalczanie nielegalnych treści w sieci

Sygnatariusze tego dokumentu zakładają m.in. prowadzenie wspólnych działań mających na celu przede wszystkim zwalczanie nielegalnych treści internetowych, takich jak pornografia czy nawoływanie do nienawiści.

Zamierzeniem GIODO jest uczulanie najmłodszych m.in. na takie zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, jak podszywanie się niektórych użytkowników Internetu pod inne osoby czy kradzież tożsamości.

Początki porozumienia

„Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie” zostało zainicjowane przez Grupę TP i podpisane w lipcu 2009 r. przez 12 Sygnatariuszy-Założycieli reprezentujących operatorów telekomunikacyjnych, usługodawców dostępu do Internetu, organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce bezpiecznego Internetu, a także organy administracji państwowej.

Porozumienie pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą działalność objętą jego zakresem.

GIODO/AS