W projekcie ustawy założono podwyższenie rocznego limitu obrotu: z 10 tys. euro do 30 tys. euro, uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. byłoby to jeszcze 20 tys. euro, a w 2011 r. już docelowe 30 tys. euro.

Rozwiązanie to ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, przyczyniając się do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu obrotu, nie będzie musiał składać deklaracji dla tego podatku. W konsekwencji przepisy te wpłyną korzystnie na rozwój drobnej wytwórczości.


Projekt ustawy przewiduje przepisy, które w precyzyjny sposób opisują delegację dla ministra finansów do wydawania rozporządzeń dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

KPRM/AS

Zobacz także:

Posiedzenie rządu