Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 4 i 5 października 2013 r. w Pałacu Staszica, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Głównym celem imprezy będzie dyskusja na temat aspektów praktycznych z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracodawców.

Uczestnicy spotkania będą wspólnie poszukiwać rozwiązań zmierzających do racjonalizacji obowiązującego prawa, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, stworzenia neutralnego forum partnerów społecznych do wymiany poglądów o roli związkowych i pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych, a także opracowania najlepszych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematyce związków zawodowych i innych form przedstawicielstwa pracowniczego. Z kolei drugi odbywać się będzie pod hasłem dylematów działania związków zawodowych - konflikt czy współodpowiedzialność za zakład pracy. Jednym z ważniejszych tematów konferencji będzie także dyskusja o tendencjach w rozwoju zbiorowego prawa pracy w Unii Europejskiej.

Zobacz: Forum Prawników Wewnętrznych

Konferencja będzie zarazem inauguracją projektu Zakładu Prawa Pracy INP PAN tj. Forum Zbiorowego Prawa Pracy.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu w szczególności osoby, które zajmują się naukowo zbiorowym prawem pracy oraz praktyków - adwokatów, radców prawnych, dyrektorów działów prawnych, działów HR, przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowników.

Udział w konferencji jest odpłatny. Koszt uczestnictwa to 350 zł netto. Liczba miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje dotyczące konferencji, w tym jej szczegółowy program będą dostępne od 1 lipca na stronie www.inp.pan.pl. Zapisy rozpoczną się również od dnia 1 lipca i trwać będą do dnia 15 września 2013 roku. Zgłoszenia należy kierować na adres: konferencjezppinppan@gmail.com.

Koordynatorzy konferencji: adw. Joanna Jasiewicz i dr Lena Krysińska-Wnuk.

Zobacz także:

Adwokaci o zmianach w kodyfikacjach karnych