Ustawa, do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami na terenie Polski, dodaje krajowe prawo jazdy wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.

Nowelizacja uprawnia też Inspekcję Handlową do kontroli pojazdów, przedmiotów, wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie homologacji.

Zobacz: NIK: Przeładowane tiry niszczą polskie drogi

Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska. Przepis ten umożliwi uzyskiwanie uprawnień m.in. amerykańskim żołnierzom stacjonującym w naszym kraju.

Kolejna zmiana przywraca z kolei uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Niesłyszący bez tłumacza na egzaminie na prawo jazdy