W tych dniach w sądach, prokuraturach i innych miejscach w całej Polsce mediatorzy PCM będą udzielać bezpłatnych porad i konsultacji, wyjaśniać znaczenie i korzyści płynące z alternatywnej metody porozumienia jako sposobu rozwiązywania sporów, który jest skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem niż proces sadowy.

"Wydarzenia ostatnich lat powodują zaostrzenie konfliktów zarówno wśród różnych grup społecznych jak i instytucji, a trudniejsza sytuacja ekonomiczna powoduje większe napięcia również w rodzinach. Tym bardziej dziś istotne jest upowszechnianie idei mediacji"- podkreśla Polskie Centrum Mediacji.

Zobacz: Czy mediacja powinna być obowiązkowa?

Z danych Polskiego Centrum Mediacji wynika, że ok. 85 - 90 % postępowań mediacyjnych kończy się zawarciem ugody pomiędzy stronami. Polskie Centrum Mediacji podkreśla, że wysoka skuteczność to jedna z zalet mediacji. Organizatorzy akcji zwracają również uwagę, że mediacja jest tańszym, szybszym i korzystniejszym rozwiązaniem niż proces sądowy.

Lista miejsc, w których mediatorzy PCM będą wyjaśniać istotę i rolę mediacji, w dniach 14-19 października 2013 r., znajdują się na stronie www.mediator.org.pl.

Źródło:PCM

Zobacz także:

Arbitraż i mediacja - alternatywne rozwiązywanie sporów