Gazprom Germania jest częścią koncernu Gazprom. Zajmuje się głównie sprzedażą gazu z Rosji i Azji Środkowej.

Czeska spółka MND, należy do grupy kapitałowej KKCG. Wraz z podmiotami zależnymi inwestuje w spółki specjalizujące się w poszukiwaniu złóż, produkcji, obrocie i magazynowaniu ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Zobacz: UOKiK: Augusta Westlands i Tata Sons mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę

W wyniku koncentracji Gazprom Germania i MND będą sprawować wspólną kontrolę nad spółką Globula. Obecnie jest ona zależna od MND i została utworzona w celu wybudowania i eksploatacji planowanego Podziemnego Magazynu Gazu w miejscowości Dambořice w Republice Czeskiej.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Niedozwolone praktyki na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykryte