Sejm zagłosował stosunkiem głosów 291 do 148 przeciwko wnioskowi o postawienie przed Trybunałem Stanu Jana Dworaka, Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.

Wstępny wniosek złożony 5 czerwca 2012 r. przez posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczył pociągnięcia członków KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie przepisów Konstytucji RP i ustaw, którego mieliby dopuścić się w związku z zajmowanymi stanowiskami i w zakresie swojego urzędowania w trakcie procesu koncesyjnego na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sygnale multipleksu pierwszego.

Zobacz: KRRiT złożyła zawiadomienie do prokuratury na Cyfrowy Polsat

Podczas sejmowego głosowania przeciwko postawieniu członków KRRiT przed Trybunałem Stanu głosowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Twojego Ruchu, za postawieniem opowiedziały się Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.

Korzystny dla członków KRRiT wynik głosowania Sejmu potwierdza, że proces koncesyjny był prowadzony rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

PS/źródło:KRRiT

Zobacz także:

KRRiT potępia agresję wobec dziennikarzy