Strona powstała w oparciu o pytania nadsyłane w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- informuje resort.

- Zależy nam, żeby przyczyniła się ona do popularyzacji urlopu rodzicielskiego i korzystania z niego przez rodziców - napisał w słowie wstępnym Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowo uruchomiona strona www.rodzicielski.gov.pl ma pomóc wszystkim zainteresowanym uzyskać odpowiedzi dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy, która wydłuża urlopy dla rodziców. Dodatkowo użytkownicy - przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie - mogą zadać pytanie z zakresu problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Przypomnijmy, że w dniu 28 maja 2013 r. Sejm jednogłośnie przyjął pakiet ustaw zmieniających Kodeks Pracy, wprowadzający dłuższe urlopy rodzicielskie.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku tj. 52 tygodni, a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci.

Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zobacz: Dopłaty do mieszkań w programie ''Mieszkanie dla młodych''

Zmiany w przepisach dotyczą także m.in. wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli przedłuży urlop o kolejne pół roku, jego pensja wyniesie w drugiej połowie roku 60 proc. Rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia. Przewidziano także możliwość podzielenia tych urlopów między matkę i ojca. Nowe regulacje mają sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów właśnie przez ojców.

PS/źródło:MPiPS

Zobacz także:

Sejm jednogłośnie za rocznymi urlopami rodzicielskimi