Coöperatief Avallon MBO II U.A. jest spółką holdingową, należącą do grupy kapitałowej funduszu inwestycyjnego Avallon MBO Fund II. Głównym celem funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej, polegającej na nabywaniu lub obejmowaniu akcji i udziałów spółek o obrotach od 50 do 250 milionów zł. Jego inwestorami są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Kimberly-Clark z siedzibą w Kluczach, prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów do higieny osobistej, takich jak ręczniki papierowe czy chusteczki.

Zobacz: Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku opakowań

W wyniku koncentracji przejmujący przedsiębiorca nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Kimberly-Clark.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Funai przejmuje część Philipsa