statystyki

23 września 2008 roku

25.09.2008, 11:42; Aktualizacja: 18.03.2011, 22:05
 

Postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 21/08). Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego „Czy wniesienie apelacji na korzyść oskarżonego, przez oskarżyciela posiłkowego – podmiot określony w art. 49 § 3 k.p.k., tj. zakład ubezpieczeń, w ramach przysługującego mu gravamen, jest niedopuszczalne z mocy ustawy w rozumieniu art. 429 § 1 k.p.k.?” Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. TEZA: Oskarżyciel posiłkowy – z braku gravamen – nie ma uprawnienia do zaskarżania rozstrzygnięć na korzyść oskarżonego. Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 19/08). Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia, w każdej fazie jej prowadzenia, powoduje umorzenie postępowania na podstawie art. 496 § 3 i § 1 k.p.k., przy czym, jeżeli niestawiennictwo takie ma miejsce po rozpoczęciu przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, warunkiem umorzenia jest wyrażenie zgody przez oskarżonego – art. 496 § 2 k.p.k. Postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 18/08). Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego „Czy osoba powołana w postępowaniu sądowym do wydania opinii jako biegły może z uwagi na treść sporządzonej opinii być podmiotem odpowiedzialności karnej z przepisu art. 271 § 1 kk, czy też wyłącznie z przepisu art. 233 § 4 kk”. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. TEZA: Pomiędzy przepisami art. 271 § 1 k.k. oraz art. 233 § 4 k.k. może zachodzić stosunek krzyżowania, prowadzący do kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy – art. 11 § 2 k. k. Postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 16/08). Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego „1) Czy mieszkaniec gminy - jako członek społeczności jednostki samorządu gminnego - może być uznany za osobę pokrzywdzoną (w rozumieniu przepisu art. 49§1 k.p.k.) przestępstwem z art. 231§1 k.k., czy w tej sytuacji czynności procesowe w imieniu gminy mogą być dokonywane jedynie przez burmistrza lub radę miasta (Gminy) jako organ uprawniony do działania w jej imieniu (w rozumieniu przepisu art. 51§1 k.p.k.) ? 2) Czy radny, bądź grupa radnych rady miasta (gminy) pokrzywdzonego miasta (gminy) może samodzielnie dokonywać czynności procesowych w sprawie o przestępstwo z art. 231§1 k.k., w przypadku, gdy radny (radni) wchodzi (wchodzą) w skład komisji rewizyjnej rady miasta (gminy), a osobą potencjalnie podejrzaną o przedmiotowe przestępstwo z art. 231§1 k.k. jest burmistrz miasta?” Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane