Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (Sygn. III CZP 2/13)

Przepis art. 5 k.c. nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c.

Źródło:SN