Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych ( Dz.U. nr 54, poz. 330 )

STATYSTYKA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych , objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 r. ( Dz.U. nr 85, poz. 518)

KOSMETYKI

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach kosmetyków ( Dz.U. nr 85, poz. 520)